Beleggen in vastgoed voor studentenhuisvesting

MAATSCHAPPELIJK & FINANCIEEL RENDEMENT

Dankzij een unieke manier van beleggen in vastgoed

concept

Quares Student Housing staat voor een unieke manier van beleggen in vastgoed. Door te beleggen in studentenhuisvesting, een nichemarkt binnen het vastgoedaanbod, slagen we erin om beoogd rendement te koppelen aan een vastgoedinvestering zonder zorgen qua beheer en verhuur.

Research leert ons dat het immers gaat om een markt met stabiliteit én groeipotentieel. Verschillende studentensteden kennen een groeiend tekort aan kwalitatieve en betaalbare studentenkamers. Dit heeft te maken met uiteenlopende factoren:

 • Het hoger onderwijs democratiseert verder zodat het aantal studenten blijft groeien.
 • De jeugd studeert langer sinds enkele masteropleidingen met een jaar verlengd zijn.
 • Het lage inschrijvingsgeld trekt veel studenten uit buurlanden aan (Erasmus).
 • De studentenhuisvesting heeft steeds meer nood aan herlocatie, renovatie en upgrading.
 • De studentenvastgoedmarkt evolueert naar meer professionalisering en schaalvergroting.

een markt met veel

GROEIPOTENTIEEL


EEN PASSENDE INVESTERING

Als specialist in vastgoed is Quares ervan overtuigd dat deze vorm van roerend beleggen in onroerend goed een plaats kan hebben in elke evenwichtig opgebouwde investeringsportefeuille. Een gezonde spreiding tussen roerend en onroerend (en deze vorm van investering maakt de brug tussen deze twee beleggingstype’s) is immers het uitgangspunt voor elke goede-huisvader-belegger.
Voeg daarbij het professionele beheer van deze studentenkamers door Quares


en de stabiliteit van de huurinkomsten (het zijn de ouders die voor hun kinderen betalen), en u beseft dat dit een belegging met een minimum aan zorgen wordt. In samenspraak met uw adviseurs (boekhouder, notaris…) kunnen we ervoor zorgen dat deze belegging perfect past binnen uw pensioen-, vermogens- of successieplan.

PERSOONLIJKE BEGELEIDING EN ADVIES

Quares biedt een totaalpakket aan diensten. Zo screent het team van Investment, in samen – werking met een onafhankelijk investeringscomité, de panden heel nauwkeurig voor ze in portefeuille worden opgenomen. We kiezen voor betaalbare studentenkamers op uitstekende locaties nabij campussen of in levendige stadsbuurten, rekening houdend met parameters,


zoals betaalbare huur, de locatie, de kwaliteit, de maatschappelijke waarde en de veiligheid. Als investeerder kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding en advies, met veel aandacht voor transparantie en communicatie. U ontvangt halfjaarlijks een gedetailleerd verslag en wordt betrokken bij het beslissingsproces via de algemene en buitengewone algemene vergaderingen.

talent een toekomst geven

Quares Student Housing wil onze studenten een goed onderdak bieden. We willen het groeiende tekort aan kwalitatieve en betaalbare studentenhuisvesting mee een halt toeroepen door gezamenlijk te investeren in huisvesting, die we ter beschikking stellen aan studenten. We komen tegemoet aan de vraag naar betaalbare, kwalitatieve huisvesting en willen:


 • inspelen op de opportuniteiten die zich in studentenhuisvesting voordoen;
 • Investeren in de toekomst van de jongeren;
 • Bijdragen aan de professionalisering van deze vastgoedniche.

Wij leggen ons toe op kwaliteit


FLOW & WERKING

hoe investeert u?

Door te investeren in Quares Student Housing wordt u mede-eigenaar van de vennootschap en van alle panden in de portefeuille. U geniet dus onrechtstreeks mee van de lopende huurstromen. U stapt in door uw investeringsbedrag in te brengen, dat vervolgens wordt geoptimaliseerd binnen Quares Student Housing (door middel van nieuwe vastgoed investeringen, huurstroom en vastgoedmeerwaarde). De uitkering staat gepland voor 2026 en gaat uit van een verkoop van aandelen bij het einde van de beleggingshorizon, waarbij geen belasting verschuldigd is in hoofde van de aandeelhouders.

Bij vereffening, daarentegen, dient rekening te worden gehouden met een roerende voorheffing van 30%.

de stappen

Het stappenplan is een conceptuele voorstelling van de belegging, natuurlijk is deze onderhevig aan bepaalde investeringsrisico’s zoals hier vermeld en in het Prospectus.

 1. Bepalen te beleggen vermogen.
 2. Invullen van een intekenformulier (keuze van het te investeren bedrag) + kopij indentiteitskaart.
 3. U ontvangt een toewijzingsbrief met de bevestiging van de voor u gereserveerde aandelen.
 4. U ontvangt een betalingsuitnodiging, bedrag te storten op een geblokkeerde rekening.
 1. Het investeringsbedrag wordt effectief ingebracht in de vennootschap door middel van een kapitaalsverhoging (akte bij de notaris – via volmacht)
 2. U bent nu mede-aandeelhouder van Quares Student Housing.
 3. Uw vermogen kapitaliseert, waarbij vrijgekomen cash wordt geherinvesteerd in nieuwe gebouwen (geen dividenduitkering
  is voorzien) .
 4. In principe uitkering van het investeringsbedrag en de totale kapitalisatie op moment van verkoop.

maatschappelijk en financieel

RENDEMENT

Wie belegt in Quares Student Housing belegt in een bestaande vennootschap met reeds lopende huurstromen. Gezien de omvang van de portefeuille zullen de gevolgen bij mogelijke leegstand van één of meerdere kamers, in tegenstelling tot bij een onroerende investering waarbij u investeert in bijvoorbeeld één kamer, bij Quares Student Housing maar een marginaal effect hebben op uw totaalrendement.


U geniet van de lopende huurstromen vanaf dag 1, gezien u instapt in een bestaande vennootschap.

We hebben gekozen voor betaalbare studentenkamers op uitstekende locaties nabij campussen of in levendige stadsbuurten.


WAAROM INVESTEREN IN QUARES STUDENT HOUSING?

TROEVEN

LAAGDREMPELIG

In tegenstelling tot een klassieke investering in vastgoed hoeft u niet onmiddellijk een heel groot
bedrag te beleggen. Investeren in vastgoed kan met Quares Student Housing al vanaf €36.000.

MEERWAARDE POTENTIEEL

U profiteert van de schaalgrootte van Quares Student Housing, dat kwalitatieve panden kan aankopen tegen relatief goedkope prijzen. Wij hebben geleerd dat de kans zo stijgt op de creatie van meerwaarde bij verkoop.

BEHEER

Het betreft een zorgeloze belegging qua beheer en verhuur. U moet zich dus zelf niet bezighouden met het onderhoud van de panden of de opvolging van de verhuur.

Stabiel

Wij zijn van mening dat dankzij de stabiliteit van de Belgische vastgoedmarkt, en vooral het potentieel van de markt van kwalitatieve en betaalbare studenten kamers, Quares Student Housing een perfect alternatief vormt voor uw slapend vermogen.

SPREIDING

Research leert ons dat de risicospreiding binnen de portefeuille uw belegging extra veiligheid geeft. Er wordt geïnvesteerd in verschillende panden, in verschillende studenten steden en in verschillende types van kamers en gebouwen.

transparant

Het deugdelijk bestuur (Corporate Governance), vormgegeven onder andere door een onafhankelijk investeringscomité dat mee advies geeft over de aankoop van de gebouwen, de transparantie naar de aandeelhouders door middel van de algemene vergadering en de tussentijdse verslagen, en de begeleiding door experts, zorgt voor de nodige zekerheid en gemoedsrust.

wij leggen ons toe op kwaliteit


de belgische markt van de

STUDENTEN HUISVESTING

Quares Student Housing focust zich op de 6 belangrijkste studentensteden in België. In Vlaanderen zijn dit Gent (de grootste Vlaamse studentenstad), Leuven (dé traditionele studentenstad) en Antwerpen. In Wallonië ligt de focus op Luik en Namen. Marktstudie leert ons dat dit steden zijn waar een groot tekort is aan kwalitatieve studentenhuisvesting. Het zwaartepunt ligt natuurlijk op Brussel, de grootste Belgische studentenstad met tevens het grootste tekort.

Ons vlaggenschip is verhuurd tot 2031


de quares student housing

PORTEFEUILLE

Quares Student Housing bezit vandaag 21 panden in portefeuille: 5 in Brussel, 15 in Antwerpen en 1 in Luik. Het betreft 718 studentenkamers en kantoren. De totale investeringswaarde van de portefeuille bedraagt op dit moment 56,3 mio €.
Quares Student Housing is een bedrijf dat studentenkamers verhuurt en waarin u participeert via aandelen. Onze doelstelling is om te beleggen in 2000 kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers in de belangrijkste studentensteden van het land: Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven, Namen of Gent.

contact

Heeft u een vraag, opmerking of u wenst meer informatie? Vul dan onderstaand formulier in en wij helpen u graag verder.

Download ook zeker vrijblijvend onze brochure.

Uw vraag*

Uw e-mailadres*

Uw naam*


Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen, België

Quares Student Housing

Leopold de Waelplaats 8 B – 2000 Antwerpen

Tel.: 015 29 30 71

Fax: 015 27 42 81

E-mail: info@qshf.be